Umów się na wizytęMając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest:

Velvet Gold Sp. z o. o., Sp. k.

z siedzibą w Łodzi (90 - 552), ul. Mikołaja Kopernika 38

REGON: 367153794

Dane kontaktowe:

Velvet Gold Sp. z o. o., Sp. k.

ul. Mikołaja Kopernika 38

90 – 552 Łódź,

tel.: + 48 510 060 918

e-mail: biuro@velvetclinic.pl

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw administrator uruchomił dedykowany adres mailowy: rodo@velvetclinic.pl

b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję);

c) podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych;

d) Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to: partnerom handlowym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów;

e) okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji:

 skargi, wnioski, reklamacje, roszczenia – 10 lat,

 inny rodzaj korespondencji – 1 rok od zakońzenia sprawy, któej dotyczył przedmiotowa korespondencja;

f) przysłguje Pańtwu prawo do żąania od administratora dostęu do swoich danych osobowych, ich sprostowania jeśi niepoprawne lub nieprawdziwe, a takż prawo do przenoszalnośi danych;

g) przysłguje Pańtwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;

h) podanie przez Pańtwa danych osobowych nie jest obowiąkowe, aczkolwiek niezbęne w do procesowania korespondencji w tym realizowanie przedmiotowych spraw; w przypadku niepodania danych korespondencja nie bęzie procesowana;

i) Pańtwa dane osobowe nie będą profilowane.