Umów się na wizytęMając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest:

Velvet Gold Sp. z o. o., Sp. k.

z siedzibą w Łodzi (90 - 552), ul. Mikołaja Kopernika 38

REGON: 367153794

Dane kontaktowe:

Velvet Gold Sp. z o. o., Sp. k.

ul. Mikołaja Kopernika 38

90 – 552 Łódź,

tel.: + 48 510 060 918

e-mail: biuro@velvetclinic.pl

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw administrator uruchomił dedykowany adres mailowy: rodo@velvetclinic.pl

b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, w postaci wiadomości marketingowych, w tym informacji o wydarzeniach, promocjach, nowych produktach oraz usługach, za pomocą poczty elektronicznej wysyłanych na Państwa adres e-mail i/lub wiadomości SMS wysyłanych na Państwa numer telefonu.

c) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda;

d) Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to: partnerom handlowym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów;

e) okres przechowywania danych to okres do wycofania przez Państwa zgody

f) na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:

 żąania od administratora dostęu do danych osobowych Pańtwa dotycząych oraz ich kopii;

 sprostowania danych jeśi niepoprawne lub nieprawdziwe;

 przenoszalnośi danych;

 ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpłwu na zgodnośćz prawem przetwarzania, któego dokonano na podstawie Pańtwa zgody przed jej cofnięiem; prawo to mogąPańtwo realizowaćpoprzez zgłszenie tego faktu administratorowi danych,

g) przysłguje Pańtwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

h) podanie przez Pańtwa danych osobowych dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożiwi kierowanie do Pańtwa informacji marketingowych,

i) Pańtwa dane osobowe nie bęąprofilowane.