Umów się na wizytęMając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest:

Velvet Gold Sp. z o. o., Sp. k.

z siedzibą w Łodzi (90 - 552), ul. Mikołaja Kopernika 38

REGON: 367153794

Dane kontaktowe:

Velvet Gold Sp. z o. o., Sp. k.

ul. Mikołaja Kopernika 38

90 – 552 Łódź,

tel.: + 48 510 060 918

e-mail: biuro@velvetclinic.pl

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw administrator uruchomił dedykowany adres mailowy: rodo@velvetclinic.pl

b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu dystrybucji Newslettera polegającej na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez administratora danych, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych, za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail;

c) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda;

d) Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to: partnerom handlowym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów;

e) okres przechowywania danych to okres do wycofania przez Państwa zgody;

f) na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:

 żąania od administratora dostęu do danych osobowych Pańtwa dotycząych oraz ich kopii;

 sprostowania danych jeśi niepoprawne lub nieprawdziwe;

 przenoszalnośi danych;

 ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpłwu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pańtwa zgody przed jej cofnięiem; prawo to mogąPańtwo realizowaćpoprzez zgłszenie tego faktu administratorowi danych,

g) przysłguje Pańtwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;

h) podanie przez Pańtwa danych osobowych dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożiwi kierowanie do Pańtwa informacji marketingowych w postaci newslettera;

i) Pańtwa dane osobowe nie będą profilowane.