Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www. velvetclinic.eu jest ELMA Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi ul. Kopernika 38
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Administratora Danych Osobowych.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia wysłanego przez pacjenta.
 7. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez ELMA Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.